Videomöten för din bransch

Om din organisation funderar på att investera i en videokonferenslösning har ni nu ett större utbud att välja bland än någonsin. Men vad skall man börja med att undersöka för att hitta rätt? Våra rekommendationer är att:

 

1. Börja med att föreställa er hur ni skulle använda video inom företaget. Nästan alla arbetsprocesser som ni nu utför med hjälp av telefon, e-post eller genom resor kan förbättras med video.

 

2. Ta hjälp av hur andra företag inom samma bransch använder videokonferens och hur de har tjänat på det. Ladda ner våra white papers här till höger för mer information.

 

3. Ta reda på hur hur olika befattningar och avdelningar kan använda video.

 

Ta del av mer information genom att ladda ner våra white papers till höger. Du får också ta del av case över hur video använts inom olika branscher.

 

 

Videokonferensbranschen förändras snabbt. Med spridningen av IP, förenklade användargränssnitt och nyheter såsom personliga videosystem för skrivbordet eller PC:n, har video blivit mer tillgängligt än någonsin. På samma gång har lanseringen av telepresence-lösningar och HD-video höjt ribban för kvalitet och design. Denna växande videovärld innebär också att ni noggrant måste väga ett stort utbud av funktioner mot varandra för att hitta den videolösning som är bäst för er organisation.

Tillverkning

- Hålla videomöten mellan personer från olika kontor under produktutvecklingen

- Utföra kvalitetssäkringsprocesser på olika platser

- Tillhandahålla experter för reparation av maskiner på distans

- Koordinera leveranser med leverantörer

- Genomföra fokusgrupper med kunder

- Erbjuda fortlöpande personalutbildning

 

Bank & finans

- Fastställa dagliga strategier och beslut samt utbyta nyheter och information

- Strategisk kommunikation från ledning till personal

- Lokalkontoren får tillgång till experter och rådgivare vid huvudkontoret

- Intervjua potentiella medarbetare på distans

- Spela in experters analyser som sedan kan distribueras i organisationen

 

Offentlig sektor

- Samordna åtgärder med nationella, regionala och lokala enheter

- Genomföra informationsmöten med hög säkerhetsnivå

- Tillhandahålla kostnadseffektiva utbildningsmöjligheter

- Främja initiativ för distansarbete/hemmakontor

 

Allmän säkerhet

- Samordna hjälpinsatser och effektivisera kommunikationen vid katastrofsituationer

- Med 3G-telefon eller mobilt videosystem visa upp katastrofområdet för att säkerställa en korrekt bedömning av situationen

- Sprida information till allmänheten

- Fältpersonal kan diagnostisera och behandla på plats under fjärrövervakning av en specialist

 

Hälso- och sjukvård

- Fjärrdiagnoser från stora sjukhus till vårdcentraler

- Få tillgång till specialistläkare vid annat sjukhus

- Erbjuda översättningstjänster för patienter och medicinsk personal

- Fortlöpande medicinska utbildningsprogram, resursutbyte och kunskapsöverföring

 

- Utbildning

- Samarbeta med andra utbildningsinstitut

- Utvidga lektionerna till att inkludera elever på avlägsna platser

- Fältexkursioner och studiebesök över video

- Fortlöpande utbildning och kurser för lärare och övrig personal

 

Hur videomöten kan användas inom er organisation:

 

Chefer

- Hålla regelbundna ledningsmöten

- Ha styrelsemöten ansikte mot ansikte

- Nå viktiga beslutsfattare när som helst

- Streama meddelanden från vd:n live eller spela in dem och titta på dem senare

- Tala vid seminarier eller mässor utan att resa dit

- Förbättra balansen mellan arbete och privatliv

 

Försäljning och marknadsföring

- Bygga starkare kundrelationer genom att mötas ansikte mot ansikte

- Tillhandahålla expertis från huvudkontoret för kunder på filialkontor

- Länka försäljare som jobbar på annan ort till huvudkontoret

- Utföra marknadsundersökningar med kunder ansikte mot ansikte

- Få ut marknadsföringsbudskap på fältet

- Träffa fler kunder samma dag tack vare minskad restid

 

Personalavdelningen

- Intervjua långväga arbetssökande

- Utföra fortlöpande utbildning

- Skapa en enhetlig företagskultur och behålla företagskulturen efter t.ex. en sammanslagning

- Förbättra och underhålla distansarbetesupplägg

- Genomföra stormöten med hela företaget

 

F&U och produktutveckling

- Visa produktspecifikationer eller ritningar

- Få en virtuell samlingsplats för direkt samarbete mellan olika anläggningar

- Få feedback i realtid från leverantörer och kunder

- Få tillgång till experter på distans i realtid

- Få ut produkter på marknaden snabbare