Varför videokonferenssystem?

Det finns många bra anledningar till att fler och fler organisationer världen över använder videokonferenssystem. Här kommer några:

 

1. Arbeta mer effektivt. I takt med att företag blir allt mer geografiskt spridda ökar kraven på effektiv möteshantering, ökad intern kommunikation och personlig kundhantering. Tidspressen ökar och mycket tid går åt till resor och geografisk koordinering. Fokusera på mötets innehåll istället för på resan dit.

 

2. Bidra till en grönare värld. Resandets påverkan på miljön är ett faktum. Det är dags att förändra detta nu.

 

3. Minska resekostnaderna. En normal återbetalningstid för en investering i videokonferensutrustning är på mellan 6-12 månader. Varför vänta?

 

Ta del av fler anledningar till att förstå möjligheterna med video genom att ladda ner våra white papers här till höger. Du får också ta del av case över hur videokonferens implementerats på andra företag.

 

Varför videokonferenssystem?

 

Arbeta mer effektivt 

- Få ut mer av din arbetstid.

Alla som förstår vikten av att fokusera på mötet istället för på resan dit har tagit ett stort steg mot en effektivare arbetsdag. Använder du videokonferens sparar du många resor och förenklar hela möteslogistiken.

 

Med visuell kommunikation kan du också enkelt avsätta tid för möten när som helst i veckan, alla 40 timmar i kalendern blir bokningsbara när resan dit bara tar någon sekund.

 

Bidra till en grönare värld 

- En enkel flygresa mellan Göteborg och Stockholm ger ett koldioxidutsläpp på ca 40 kg. Ett videomöte genererar 7 gram koldioxid.

 

Det var bara elva år sedan som FN’s klimatpanel konstaterade att den globala uppvärmningen troligen påverkades av oss människor. Idag är debatten en helt annan. Det råder inte längre någon tvekan om att vårt sätt att leva sätter sina spår. Miljömedvetenheten är hög, både hos privatpersoner såsom företag, och miljöaspekten har blivit en självklarhet att ta hänsyn till i olika sammanhang, inte minst vid affärsresandet.

 

WWF har i sin rapport “Saving the climate @ the speed of light” uppskattat att om 20% av affärsresandet inom EU skulle ersättas med videokonferensmöten skulle koldioxidutsläppen minska med över 22 miljoner ton per år. Undersökningen visar också att om hälften av alla anställda i EU’s länder skulle ersätta ett enda möte med ett distansmöte skulle det motsvara 2,13 miljoner ton per år. Det är dags att förändra nu.

 

Minska resekostnaderna 

- Pengar över till annat.

 

Varje möte som genomförs via videokonferens istället för att resa  sparar dig oftast många tusenlappar. Om du räknar ihop en flyg- eller tågbiljett, arbetstid, hotell, trasfer till och från flygplatsen mm så krävs det inte många möten via videokonferens för att en investering skall kunna räknas hem. Vi ser en normal återbetalningstid (Return on Investment) på mellan 6-12 månader.

 

Öka produktiviteten 

- Öka produktiviteten genom snabbare beslutsprocesser.

 

Korta restider, förenklad logistik och tillgänglig kompetens inom alla områden innebär en stor fördel i projektarbetet. Tid och resurser som tidigare gått till administration och resor kan istället effektivt användas till att driva och utveckla projekt med korta ledtider som följd.

 

Snabbare leverans, effektivare hantering och kvalitetshöjning är något som alla företag strävar efter. Med visuell kommunikation får du verktygen för att lyckas.

 

Öka livskvaliteten
-Mer tid över för familj, vänner och fritid.

 

Stress har många ansikten. Nästan alla känner stress i sitt arbete, i de flesta fall genom att tiden inte räcker till. Många känner stress över att inte hinna hem i tid till familjen, där ett dåligt samvetet ger mer negativ stress än något annat.

 

Med visuell kommunikation får du mer tid över och du slipper den långa resan hem efter dagens slut. Man mår bättre helt enkelt.

 

Visa kroppsspråket
- Det står för 60% av kommunikationen oss människor emellan.

 

Varför använda en ögonbindel vid möten så som vid telefonkonferenser när 60 % av kommunikationen är kroppsspråk?

 

En vanlig kommentar är “Men jag känner ju mina kollegor så jag behöver inte se dem…” Det är precis tvärtom. Det är än viktigare att använda visuell kommunikation när man känner varandra. Det är då man verkligen kan läsa kroppspråket och därigenom få ut maximalt av mötet och kommunikationen. Det man också får med videokonferens är 100 % av kommunikationen från dem som inte talar.

 

Risken finns bli inte bli förstådd och att inte förstå, använd visuell kommunikation.

 

Sprid kunskapen
- Gör nyckelpersoner och expertis tillgängliga för alla.

 

Med visuell kommunikation kan kompetens och kunskap knytas till företaget utan att hänsyn måste tas till geografiska begränsningar. Alla som behöver vara delaktiga i arbetsprocesser, planering och beslut kan medverka vid varje möte. På så sätt kan nyckelkompetenser utnyttjas brett inom organisationen utan att innebära förlängda processer eller höga kostnader.

 

Utbildningar inom t ex IT, affärssystem, ekonomisystem kan spelas in och streamas till den anställde som med ett enkelt klick kan titta på filmerna. Med visuell kommunikation tar man rekrytering till en helt ny nivå, där inspelade intervjuer på ett enkelt sätt kan delges flera inom organisationen så att man på bästa sätt tar rätt beslut vid anställning av ny personal.

 

Förena kontoren
- Låt kontoren arbeta närmare varandra.

 

Moderna företagsstrukturer innebär beslut och förändringar som ofta fattas utanför den omedelbara arbetsplatsen. Med visuell kommunikation blir det enkelt att hålla hela företaget insatt i organisationens arbete, kommunikationen blir personlig och varje anställd får en bra möjlighet att identifiera sig med verksamheten. Man känner sig delaktig i helheten helt enkelt.