Videokonferens Stockholm

Stockholm är konferenshuvudstaden nummer ett i Sverige. Det är naturligt. Det är dels stadens storlek, och dels de goda kommunikationerna till staden som gör att Stockholm ofta blir den optimala platsen för företag och organisationer som behöver anordna konferenser. Efterfrågan på konferensmöjligheter i Stockholm är stor. Detsamma gäller utbudet. Här finns mängder av konferensanläggningar, såväl stora som små. Dessutom är det få hotell och kontorshotell som inte kan erbjuda åtminstone en viss konferensservice, antingen i egen regi eller i samarbete med någon annan aktör.

 

Det finns även många aktörer i Stockholm som erbjuder företag och organisationer möjligheten att samla ett större antal medarbetare för att delta i en konferens med andra aktörer över videolänk. Om ert företag inte har någon videokonferensutrustning och/eller ändamålsenliga lokaler är ett kontorshotell eller ett hotell som erbjuder videokonferensmöjligheter ett bra val. Normalt sett kan ni få relativt fördelaktiga priser när ni hyr ett konferensrum under ett par timmar upp till en heldag.

 

Det är alltid billigare att anordna videokonferenser på exempelvis ett kontorshotell jämfört med att respektive mötesdeltagare ska göra en affärsresa för att rent fysiskt träffa de andra mötesdeltagarna. Det billigaste alternativet för företaget över tid är dock att installera ett eget system för videokonferenser. Om ni, i er kalkyl, bara tar med de pengar som företaget eller organisationen sparar in på resor, hotell, med mera, kan ni i många fall räkna hem en investering i en videokonferensanläggning inom 12 månader. Ert företag får dock betydligt fler fördelar av att äga er egen videokonferensanläggning. Att bara vara några minuter från ett produktivt möte är till exempel något som verkligen ökar effektiviteten i företaget.

 

Vill ni veta mer om videokonferens Stockholm kan ni med fördel börja med att ladda ner våra white papers. Ni får då svart på vitt kring fördelarna med videokonferenser och hur ni enklast kan gå tillväga för att introducera denna kommunikationsplattform på bästa sätt i er organisation. Det behöver inte vara komplicerat att ta steget till att investera i en egen videokonferensanläggning. Med våra white papers får ni kunskapen att ta fram en behov- och kravspecifikation för att lättare se nyttan av investeringen.