Videokonferens Malmö

På senare tid har Malmö, Sveriges tredje största stad, på många sätt närmat sig de större städerna Stockholm och Göteborg, inte minst när det gäller forskning och ekonomi. I Malmö och Öresundsregionen investeras miljardbelopp i tillväxt och forskning av olika slag. Malmö har blivit ett ekonomiskt tillväxtcenter för södra Sverige. Närheten till Köpenhamn och kontinenten är givetvis en bidragande faktor till detta.

 

Det finns goda konferensmöjligheter i Malmö med omnejd. Framför allt finns mycket goda möjligheter att boka tid på kontorshotell och konferensanläggningar för att anordna videokonferenser. Malmö må ha ett utmärkt läge vid Öresund, men avståndet till de andra stora städerna i Sverige är relativt stort. I stället för att göra tidskrävande och dyra resor kors och tvärs över Sverige är det många företag i Malmö som använder sig av färdiga videokonferensrum på exempelvis kontorshotell för att genomföra tidseffektiva och miljövänliga möten.

 

Att använda färdiga videokonferensrum kan dock bli en kostsam affär i längden. Dessutom krävs  även att de som ska delta på mötet förflyttar sig från företagets lokaler till en annan plats. Detta faktum motsäger till viss del en av de stora fördelarna med videokonferenser, nämligen att de är mycket tidseffektiva. Det naturliga alternativet är att investera i ett eget videokonferenssystem. Här har ert företag två alternativ. Dels kan ni hyra/leasa utrustning som en tjänst, och dels kan ni köpa ett färdigt system. Det första alternativet kan vara fördelaktigt för företaget som varken har kompetensen eller möjligheten att drifta ett eget system. I tjänsten ingår nämligen teknisk support, utbildning, med mera. Det andra alternativet är fördelaktigt för det större företaget som har teknisk kompetens inom el, data och telefoni.

 

En investering i en videokonferensanläggning görs förmodligen inte särskilt ofta. Dessutom finns en mängd variabler att räkna med i kalkylen på vilken avkastning ert företag kan räkna med samt när investeringen förväntas kunna räknas hem. Om ni behöver hjälp med att mäta avkastningen eller bara behöver ett bra beslutsunderlag föreslår vi att ni börjar med att ladda hem våra white papers om videokonferens Malmö och sedan kontaktar oss. Vi bistår mer än gärna med vår kunskap kring hur ni på bästa sätt kan använda video för möten, konferenser och arbete i er organisation.