Videokonferens Göteborg

Göteborg är känt för sina många konferenshotell. Faktum är att många av de största konferenshotellen och -anläggningarna i Skandinavien ligger i just Göteborg. Om ert företag har behov av att då och då anordna större konferenser eller kongresser är staden Göteborg ett bra val. Givetvis har ni goda möjligheter att anordna även mindre konferenser på hotell, konferensanläggningar och kontorshotell.

 

Om ert företag är intresserat av att börja använda videokonferenser som ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till fysiska möten har ni två alternativ. Antingen bokar ni ett färdigt videokonferensrum på ett hotell eller en konferensanläggning i Göteborg eller så gör ni en investering i ett eget videokonferenssystem. Det första alternativet är enklast och billigast, åtminstone i början. När ni bokar ett videokonferensrum kommer allting vara ordnat inför mötet eller konferensen. Alla länkar och uppkopplingar testas noggrant av supportpersonal så att det inte finns några tekniska hinder för mötet. Dessutom finns supportpersonal tillgänglig under hela mötet för att se till att allt löper smärtfritt.

 

Om ert företag vill ha direkt tillgång till möjligheter att anordna videomöten och videokonferenser, utan att gå omvägen via ett hotell eller en konferensanläggning, är det självklara alternativet att investera i egna lösningar för video. Det finns två olika sätt att genomföra investeringen. En del företag väljer att köpa installationen och driften av ett videokonferenssystem som en tjänst. I tjänstepaketet ingår då service, support och avhjälpning av eventuella fel. Andra företag väljer att äga videokonferenssystemet. Det finns givetvis fördelar och nackdelar med båda dessa alternativ. Det är upp till ert företag att välja det alternativ som passar bäst utifrån era egna förutsättningar, krav och behov.

 

Behöver ni veta mer om videokonferens Göteborg innan ni väljer väg? Läs mer om vilka möjligheter som finns för videokonferens Göteborg i våra white papers. Använd vår kunskap och våra idéer på färdiga lösningar som beslutsunderlag. Ta del av vår kunskap för att lättare sälja in idén om att använda video i organisationen som helhet.