På din ort

Ni har säkert god kännedom om fördelarna med att anordna videokonferenser. Det handlar inte enbart om att minska resekostnaderna, att effektivisera möteshanteringen och att bidra till en grönare värld. Genom videokonferenser har ert företag även alla möjligheter att förbättra den interna kommunikationen, få en bättre kontakt med kunder och leverantörer, med mera. Ni kan fokusera på att kommunicera och förmedla information i stället för att lägga timmar på att organisera och koordinera fysiska möten samt kuska land och rike runt.

 

Om ni vill använda videokonferenser för att effektivisera kommunikationen och få mer tid över att arbeta med kärnverksamheten har ni två möjligheter, dels att investera i er egen videokonferensanläggning, och dels att hyra in er hos en aktör som erbjuder såväl utrustning som lokaler för videokonferenser. Av tidsskäl är förmodligen det första alternativet att föredra. Då finns all utrustning in-house. Skulle emellertid företagets befintliga lokaler vara mindre lämpliga för en videokonferensanläggning ska ni absolut överväga det andra alternativet. Detsamma gäller om ni får svårt att räkna hem investeringen i anläggningen. Normalt sett brukar man räkna med att ett företag som har ett måttligt till stort behov av videokonferenser alltid ska kunna räkna hem investeringen i en videokonferensanläggning på mellan 6–12 månader. Har ni bara ett mindre behov av att anordna videokonferenser kan en investering i en videokonferensanläggning emellertid ta längre tid att räkna hem. Oavsett hur ni tänker kring videokonferenser kan ni med fördel ta del av vår kunskap. I våra white papers om videokonferens får ni ett bra underlag att analysera när ni går vidare i beslutsprocessen.

 

Alla större och medelstora orter har aktörer som erbjuder möjligheter till videokonferenser. Hotell som erbjuder företagstjänster har inte sällan minst en möteslokal som är speciellt avsedd för videokonferenser. Detsamma gäller ofta för kontorshotell. Kvaliteten och kapaciteten på utrustningen kan dock skilja sig mycket kraftigt mellan olika aktörer. Ett större konferenshotell eller en större konferensanläggning har inte sällan mycket lättanvända och relativt anpassningsbara system för videokonferenser. Mindre aktörer har av naturliga skäl förmodligen lite mer rudimentära system. Viktigast är dock att ni har tillgång till personal som kan instruera er om hur ni använder utrustningen och kan assistera er om något går galet. Ni väljer ju att anordna en videokonferens för att spara tid – då gäller det att riskerna för att något går fel minimeras.